Atenție la hoții de animale și păsări!

bovinaInspectoratul General al Poliţiei informează că în primele opt luni ale anului curent, au fost înregistrate 263 de cazuri de sustragere de animale, comparativ cu 295 în anul 2014, dintre care 141 de cazuri făptaşii au fost stabiliţi.

De asemenea, au avut loc şi 135 de cazuri de furturi de păsări, comparativ cu 157 în anul precedent, făptaşii fiind stabiliţi în 64 de cazuri.

Pentru a nu cădea victime ale hoţilor, în această perioadă, poliţiștii au efectuat circa 2000 de razii cu caracter preventiv, informând populaţia asupra riscului la care se expun, măsurile pe care trebuie să le cunoască şi să le adopte pentru prevenirea infracţiunilor de furt de animale și păsări.

Prin aceaste activități, polițiștii își doresc, pe lângă îmbunătăţirea parteneriatului Poliţie – Comunitate, să realizeze şi o mai bună informare a populaţiei cu privire la modalităţile de prevenire a unor astfel de infracţiuni.

Astfel, polițiștii au avut întâlniri cu reprezentanţii autorităţilor locale, precum şi activităţi stradale, acţiuni în târguri, pieţe, unde se vând animale în scopul prevenirii vânzărilor ilegale dar şi discuţii interactive cu cetăţenii, proprietari/deţinători de animale.

Pentru prevenirea acestei categorii de infracțiuni, poliţiştii înaintează cetăţenilor următoarele recomandări:

- În timpul nopţii asiguraţi cu sisteme de închidere (lacăte, zăvoare, etc.) uşile grajdurilor sau anexelor gospodăreşti unde ţineţi animalele şi pasările și asiguraţi iluminatul zonelor unde sunt acestea;
– animalele lăsate fără supraveghere pe păşuni sau pe marginea drumului constituie o pradă uşoară pentru hoţi;
– duceţi animalele la păşunat împreună cu ceilalţi săteni;
– nu amplasaţi grajdurile sau adăposturile de animale la distanta mare de locuinţa, sau in locuri izolate, fără să asiguraţi paza acestora;
– daca va-ţi hotărît să vindeţi un animal, nu-l daţi pe promisiuni, încasaţi banii în momentul vânzării.

În cazul în care din proprietatea Dvs sau de pe păşune au fost sustrase animale sau păsări, anunţaţi Poliţia la numărul de tel. 902 sau depuneți o sesizare la cea mai apropiată secţie, sector sau post de poliţie.
Respecțînd aceste măsuri minime de prevenire evitați să deveniți victima hoților, avînd în vedere că prejudiciile create de aceștia sînt foarte greu de recuperat, animalele furate sînt sacrificate rapid.
Conform legislației, persoanele culpabile de furt se pedepsesc cu închisoare de până la 2 ani sau cu amendă de pînă la 6000 de lei.